Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anatómia a fyziológia afy
anglický jazyk anj
biológia bio
dejepis dej
dejiny divadla ded
dejiny hudby deh
dejiny tanca a baletu dtb
ekológia eko
etická výchova etv
etická/náboženská výchova env
francúzsky jazyk frj
fyzika fyz
geografia geo
herecká výchova hev
hra na klavíri hnk
hudobná výchova huv
charakterový tanec chat
chémia che
informatika inf
klasický tanec kta
koncertná a scénická prax ksp
konverzácia v cudzom jazyku kcj
ľudový tanec ľta
maskovanie mas
matematika mat
moderný tanec mta
náboženská výchova nbv
náčuvy nač
národopis nar
náuka o spoločnosti nos
občianska náuka obn
pedagogická prax pep
pedagogicko-umelecká prax PUX
pedagogický seminár PES
pedagogika ped
praktická časť odbornej zložky pčoz
prírodopis pri
psychológia psy
psychológia v tanečnej praxi PTP
slovenský jazyk a literatúra sjl
správanie spr
Správanie Spr
šerm še
tanec s partnerom tap
tanečná gymnastika tag
teoretická časť odbornej zložky tčoz
teória a metodika tanca tmt
vedy o spoločnosti vos
výtvarná výchova vyv
vyučovacia prax vp
zemepis zem

© aScAgenda 2022.0.1314 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.12.2021

Novinky

Kontakt

  • Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
    Gorazdova 20
  • 02/59203911

Fotogaléria