Navigácia

Kontakt

 • Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
  Gorazdova 20
 • 02/59203911

Sobota 4. 12. 2021

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Slovo na úvod:
  20. 6. 2007

  Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej prostredníctvom umenia rozvíja talent a vysokú úroveň osvojenia si tanečných techník v oblasti tanca. Prebúdza u svojich žiakov lásku k umeniu a duchovnu tak, aby v profesionálnom živote boli šíriteľmi krásy a estetických hodnôt a boli pripravení zodpovedne sa zapojiť do umeleckého a kultúrneho diania v spoločnosti.

Novinky

Kontakt

 • Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
  Gorazdova 20
 • 02/59203911

Fotogaléria